Zamówienia publiczne


Pozycja skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i ocenę ofert, teraz do administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, firm zajmujących się wykonywaniem kontraktów na rzecz administracji także beneficjentów funduszy UE. Stanowi przekrojowe kompendium informacji na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert zgodne ze stanem znajomości na r. W artykule znajdują się przydatne informacje, dotyczące całkowitej nowości w polskiej praktyce zamówień publicznych, czyli probierz kosztu życia produktu. Praktyczne wskazówki, odnoszące się do podziału kryteriów, pozwolą uniknąć wielu nieporozumień na tle stosowania kryteriów pozacenowych np.:- czy kryteria pozacenowe i kryteria jakościowe to pojęcia tożsame,- czy istnieją obowiązkowe kryteria pozacenowe,- innymi słowy zamawiający może swobodnie zmieniać kryteria oceny ofert w trakcie postępowania,- jaki działanie mają pozacenowe kryteria oceny ofert na opcja aneksowania umowy,- jak drobiazgowo powinny być opisywane kryteria pozacenowe,- jakie są normy stosowania kryteriów pozacenowych w zamówieniach wyłączonych spod Pzp,- jakie są stosunki pomiędzy kryteriami a podkryteriami.

Najnowsze artykuły:

Top