spółdzielnia mieszkaniowa jaka forma prawna


foto

W dokumentacja pracownicza dokumenty i dniu 1

W dokumentacja pracownicza dokumenty i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej,.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top