rodo ochrona danych na cv 2020


foto

Co zrobić z CV kandydata po zakończonej rekrutacji to pierwszy

Co zrobić z CV kandydata po zakończonej rekrutacji to pierwszy akt prawny, który w sposób niewyniosły wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania przepisów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe, tym razem wprost sformułowane, obowiązki.

Zobacz więcej ...

foto

RODO 2020 Kim jest odbiorca danych? w działach kadr najczęstsze

RODO 2020 Kim jest odbiorca danych? w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od ponad roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy oraz przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości wiążących.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top