art 11 karty praw podstawowych unii europejskiej


foto

Artykuł komentarz i praw obywatelskich

Artykuł komentarz i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach również dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a zarówno prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego wierny zasadom proces sądowy, podejrzenie niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym także normę ne dwukrotnie.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top