Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnegoMożliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy chcieliby zapoczątkować karierę zawodową w W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie lub odroczenie czynszu – studium przypadku obszarze zarządzania najmem czyli stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem przez czas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest przede wszystkim na wyobrażenie teoretycznych i praktycznych aspektów działalności zawodowej także inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w wymogach ograniczeń i Uwarunkowania podnajmu oraz wpływ czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokalu a split payment,najem lokalu na rzecz pracownika,najem lokali mieszkalnych a kasa fiskalna,wynajem lokali handlowych przedstawiony zostanie przegląd obecnych uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i za pośrednictwem na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w bieżących warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania aktywności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych dodatkowo Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera w największym stopniu aktualną tematykę związaną z prowadzeniem aktywności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokali mieszkalnych a vat,najem lokalu do remontu,najem lokalu firmie,ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. komentarz.

Najnowsze artykuły:

Top