Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy przez sądGmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy przez sąd znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy czy uchwała rady gminy jest aktem prawa miejscowego organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie diet radnych prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie prawidłowych relacji i zasad współpracy organów JST, w tym: trybów dostępu radnych i komisji rady do dokumentów organu wykonawczego, opartych na wiążących regulacjach prawnych również w świetle zapisów statutowych, z udziałem pracowników merytorycznych organu wykonawczego. Omówienie techniki opracowywania zmian do statutu. Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości i luk w statutach. Omówienie Uchwały i inne akty normatywne obszaru merytorycznego uchwały: statut gminy, dzielnicy, kto podpisuje uchwały rady gminy miasta, powiatu. Przygotowanie uczestników do sprawnego przeprowadzania procesu przemiany statutu. Nabycie wiedzy i umiejętności z aspektu tworzenia statutu rady gminy.

Najnowsze artykuły:

Top