Orzecznictwo zamówieniach publicznych


Praktyczny Artykuł do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia lutego w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, również form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z poz. ). Autor szczegółowo wyjaśnia:- czym skutkuje większa uznaniowość zamawiającego w żądaniu dokumentów nie wyspecyfikowanych w detalach w treści aktu?- jakie są konsekwencje w swobodzie decydowania poprzez Zamawiającego jakich dokumentów zażąda od wykonawców?- na czym polega nowa przepis dotycząca potwierdzenia doświadczenia wykonawców?- co oznacza opcja weryfikowania tzw. negatywnego doświadczenia wykonawcy?- w jaki sposób wykazywać potencjał podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełniania warunków? Artykuł zważa najnowszy stan prawny, a również niewyczerpalny wybór orzecznictwa i poglądów doktryny o zamówieniach publicznych. Indeks pojęć istotnych to podręczny przewodnik po coraz w wyższym stopniu rozbudowanych i skomplikowanych konstrukcjach, które spotykamy w zamówieniach publicznych. Lektura stanowi zespół w największym stopniu problemowych pojęć wspólnie z ich praktycznym omówieniem. Wyjaśnia zadania spotykane w postępowaniu o zamówienia publiczne, w który sposób zarówno nowe pojęcia pojawiające się w otoczeniu systemu zamówień publicznych w kontekście jego powiązań z gospodarką, finansami, relacjami społecznymi i środowiskowymi. Dużo śmiałych pojęć przyniosły nowelizacje ustawy – Prawo zamówień publicznych z lat -. Korzyści: W wyprężony sposób naświetla budzące obiekcje zagadnienia pojawiające się w zamówieniach publicznych Podręczne kompilacja informacji przydatne w codziennej pracy Praktyczna pomoc dla każdego uczestnika systemu zamówień publicznych

Najnowsze artykuły:

Top