system tradycyjny EZD systemysystem tradycyjny EZD systemy dziedzinowe jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Jakie dokumenty powinny być podpinane pod ewidencję czasu prac oraz których dokumentów nie należy podpinać pod ewidencję czasu pracy? Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Czy jest możliwość prowadzenia tylko niektórych zbiorów dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej? Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania czyli można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, innymi słowy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również w jaki sposób prawidłowo zabić z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i Jakie dokumenty powinny być podpinane pod ewidencję czasu prac oraz których dokumentów nie należy podpinać pod ewidencję czasu pracy? normy wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na śmiałych zasadach z uwzględnieniem artykułów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top