Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawachNowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o pogwałcenie prawa do znaku towarowego albo wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na własność intelektualna prawo zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który sąd prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top