Książka koronawirus świecie job coachingKsiążka koronawirus świecie job coaching ćwiczenia. Realizacja umowy agile. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w kreowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące planów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania jego realizacja i podziału ról projektowych, jednakże również w kontekście skutków prawnych, a podobnie aspektu i form zabezpieczeń prawnych każdej ze stron. Realizacja wzorców informatycznych w oparciu o metodyki zwinne (agile) powoduje koniczność zwrócenia uwagi na specyficzne ryzyka legislacyjne wynikające z przyjętego modelu, także z puntu widzenia zamawiającego, jakim sposobem i wykonawcy. Ryzyka te, w jaki sposób i sposoby ich ograniczana na gruncie kontraktowym kształtują się w sposób zdecydowanie różny od specyfiki fajna książka do czytania prawnej klasycznego podejścia kaskadowego (waterfall). Artykuł na tym blogu przeznaczony jest szczególnie na rzecz osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu również realizacji wzorców zgrupowanych z budową lub rozwojem systemów IT, w tym: menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie kontraktów IT, osób biorących współpraca w negocjowaniu umów dotyczących fajna ferajna książka budowy innymi słowy rozwoju systemów informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację wzorców IT połączonych z tworzeniem oprogramowania, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Skąd wziął się agile. Agile vs waterfall – w czym inny, a w czym podobny. Aktualna praktyka kontraktów agile. Charakter umowy agile. Czy istota umowy ma znaczenie ? Umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa mieszana. Umowa ramowa i umowy wykonawcze. Przedmiot umowy agile. Czym jest sprint w metodyce scrum ? (dla prawnika). Sprinty a zwieńczenie umowy. Definiowanie obszaru sprint. Zlecanie realizacji sprintu. Zmiany w trakcie sprintu procedury kontroli zmian. Realizacja umowy agile. Kluczowa rola personelu i w jaki sposób ją zagwarantować w umowie agile. Współpraca zamawiającego jak ją zaprezentować w umowie ? Testowanie i odbiory rezultatów prac. Zakres i zasady odpowiedzialności wykonawcy za prace i ich efekt. Jak pilnować budżetu ? wynagrodzenie w umowach agile. Agile a prawa autorskie także jak uniknąć vendor lock-in. Zakończenie współpracy. Odstąpienie lub wypowiedzenie ? Zasady rozliczeń – co na to kodeks, a co umowa. Rozwiązanie umowy a efekty prac w toku. Exit plans – jakże je definiować, jakim sposobem je realizować

Najnowsze artykuły:

Top