książka koronawirus dla babciksiążka koronawirus dla babci i ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów i Najem bez opcji komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu także innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i realizowania przez gminy zadań zgrupowanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W artykule o prawach lokatorów zostały omówione nowe rodzaje najmu, w tym: najem okazjonalny, najem instytucjonalny, w tym dodatkowo z dojściem do własności, najem socjalny, najem z opcją, najem bez opcji. Literatka dokładnie komentuje najnowsze ustawy i zmiany legislacyjne, takie jak: nowelizacja z 22.03.2018 r. (Dz.U. poz. 756) zmieniająca między innymi ustawę o ochronie praw lokatorów wchodząca w życie 21.04.2019 r.; ustawa z 20.07.2018 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości i jej zmiany, jakie weszły w życie 5.10.2018 r. (Dz.U. poz. 1716); ustawa z 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), która wprowadza dopłaty do czynszu najmu i obowiązuje od 10.08.2018 r. Artykuł odnosi się podobnie do innych aktów prawnych dotyczących omawianej tematyki: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oznacza to ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tematyka artykule o prawach lokatorówksiążce dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. fajna książka na prezent najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, normy zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja - to tylko niektóre zagadnienia przedstawione w blogu o prawach lokatorów. Artykuł jest aktualnym omówieniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; weryfikuje, po z okładem trzech latach obowiązywania, cele i skutki dużej nowelizacji tej ustawy obowiązującej od 16 listopada 2011 r. dodatkowo uwzględnia ostatnią, istotną zmianę dotyczącą tzw. najmu okazjonalnego, wprowadzoną z dniem 23 listopada 2013 r., która odeszła od dotychczasowego modelu tego najmu - zastrzeżonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarze wynajmu lokali - na fajne książki młodzieżowe o miłości rzecz otwarcia kręgu wynajmujących: również osób fizycznych, w jaki sposób i prawnych oraz niezależnie od to, czyli jest to działalność gospodarcza to znaczy też "typowo okazjonalna". Autor wnikliwie analizuje i omawia dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego również orzeczniczą praktykę innych sądów.

Najnowsze artykuły:

Top