wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawiruswynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus za okres koronawirus i Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni oraz jakie zarobki i podwyżki na rzecz nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela. Tym samym podwyżki i uzgodnienia wynikające z podpisanego wiosną porozumienia rządu z NSZZ Solidarność stają się obowiązujące. Przedstawiciele związków zawodowych nie kryją zadowolenia, choć nie u wszystkich euforia jest taki sam. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, na rzecz wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus od września 2020 rozporządzenie nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. artykułów określających rozmiar stażu na wysokość nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowo przepisu wskazującego organ do sprawowania nadzoru ponad szkołą, wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus w 2020 roku na rzecz której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, które wstąpią w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia.

Najnowsze artykuły:

Top